3 Vijvers

Duikclub Guy Serville vzw is concessiehouder van de duikvergunning voor de duikplaats “3 vijvers”, Smekaertstraat in DE PANNE.

De duiklocatie is gelegen in natuurreservaat, beheerd door Agentschap Natuur en Bos.

Op deze locatie gaan ook onze buitenwaterduiken door.

Er kan op locatie enkel gedoken worden mits vergunning en registratie via onze club.

De duiklocatie is een oude zandwinningsput met een diepte van 14 meter en met zoetwaterleven zoals baars, karper, voorn, snoek, paling. De bodem is licht zanderig en op bepaalde plaatsen bedekt met een laagje slib.

Het reglement voor de duiklocatie en de gebruiksmodaliteiten kunnen op deze pagina worden geraadpleegd.

Alle informatie inzake het duiken op locatie kan worden aangevraagd via e-mail: in**@gu*********.be

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.