header 01

guy_serville_05.png

Lidmaatschap

Als duiker van eender welke federatie kan je lid worden van onze club (volgens de geldende federatienormen).

Algemene toetredingsvoorwaarden:

  • 100 meter kunnen zwemmen zonder hulpmiddelen
  • De leeftijd van 14 jaar bereiken in het jaar dat men inschrijft
  • Men wordt als volwaardig lid beschouwt na het betalen van het lidgeld
  • Een medische fiche (bezorgd door de club) dient door een erkende geneesheer ingevuld en afgestempeld te worden en aan het clubsecretariaat afgegeven worden

Lidmaatschap voordelen:

  • De wekelijkse trainingen bijwonen in het zwembad
  • Deelnemen aan de clubactiviteiten
  • Duikflessen, ontspanners en jackets huren aan democratische prijzen
  • Een natje of een droogje nuttigen in het clubhouse
  • Duiken in de DRIE VIJVERS, de bijdrage wordt door de club betaald

Inschrijvingen en verdere informatie:

Voor inschrijvingen en verdere informatie kunt u zich steeds contacteren via ons e-mailadres, info@guyserville.be

Duikclub Guy Serville VZW
Maatschappelijke zetel: Dahlialaan 38 - 8670 Koksijde

Rekeningnummer: BE18 0017 5983 8765

Ondernemingsnummer: 0630 828 117

Statuten van de duikclub vzw