header 01

guy_serville_19.png

Mededeling aan alle duikclubs en individuele duikers die regelmatig duiken in de "Drie vijvers"

Zoals U wellicht al weet zijn de waters “Drie Vijvers” veranderd van eigenaar.
Nieuwe eigenaar van het domein is het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, dienst natuur.

Gezien de bestaande duikvergunning voor de plas verlopen was, en teneinde onze sport te kunnen blijven uitoefenen, nam de duikclub Guy Serville het initiatief een vergunning aan te vragen. Van de nieuwe eigenaar krijgen we toestemming om onze activiteiten uit te oefenen, doch met de voorwaarde dat er een vergunning door de bevoegde overheden werd afgeleverd.

Wij dienden deze vergunningsaanvraag in de maand oktober 2002 in, en hebben uiteindelijk een voorlopige vergunning verkregen. Teneinde een definitieve beslissing te verkrijgen, moeten wij als exploitant voldoen aan een aantal bepalingen uit de VLAREM II reglementering.

De nieuwe eigenaar, stond erop dat er een inwendig reglement werd opgesteld, zodat alle duikers, gebruikers van de plas, duidelijk op de hoogte zijn van de vigerende bepalingen, en deze ook strikt naleven.

Teneinde in orde te zijn met de voorwaarden voor de vergunningsaanvraag, diende de duikclub Guy Serville reeds serieuze financiële investeringen te doen. Deze kosten vloeiden voort uit:

 • De eigenlijke aanvraag aan provincie en gemeente.
 • Administratieve kosten die hieruit voortvloeiden.
 • Voorzien van een EHBO lokaal, annex kleedruimte.
 • Voorzien van een zuurstofkoffer, EHBO kit, draagberrie in dit lokaal.
 • 14 daagse analyses van het water.
 • Afsluiten van een BA verzekering.

Als duikclub namen wij het initiatief teneinde de vergunning aan te vragen, waardoor wij nu als exploitant van de vijvers aanzien worden, doch het was en is niet onze bedoeling om de zaak commercieel uit te baten.

Teneinde toch als duikclub onze gemaakte kosten ietwat te recupereren, zien wij ons genoodzaakt, om ook zoals in het verleden een jaarlijkse bijdrage te vragen van de clubs die gebruik maken van het water, of van de individuele duiker.
De prijzen blijven ongewijzigd met de vorige jaren.
Teneinde toelating te krijgen tot duiken vragen wij :

 • 250 euro per jaar per club of
 • 50 euro per jaar per individuele duiker, niet aangesloten bij een vergunde club.

Bijkomend vragen wij per club het eerste jaar een waarborgsom van 250 euro. Deze waarborgsom wordt teruggestort wanneer de club het daaropvolgende jaar geen vergunning meer wenst te bekomen, behoudens wanneer flagrante overtredingen op het reglement inwendige orde de intrekking van de vergunning vereisten.

Een lijst van de deelnemende clubs, en ingeschreven individuele duikers dienen wij over te maken aan de Vlaamse gemeenschap, dienst natuur, zodat zij weten wie gebruik mag maken van het water, en controle kunnen uitoefenen.

In de sanitaire blok van de Drie vijvers staat er een EHBO kast. Duidelijk herkenbaar aan de stickers CMAS – DAN – GUY SERVILLE. Hierin is er veiligheidsmateriaal ter beschikking, als zijnde een zuurstofkit, een eerste hulp koffertje, het noodplan, een stretcher. De sleutel is ter beschikking achter de bar van de cafetaria. Elke deelnemende club krijgt tevens beschikking over twee sleutels. In geval van nood kan dit materiaal gebruikt worden.

Wij hopen dat eenieder - club of individueel aangesloten lid - de opgelegde reglementeringen, welke werden uitgevaardigd door het provinciebestuur, bestaande VLAREM II reglementeringen en de bevoegde natuurbeheerders correct opvolgt. Flagrante inbreuken kunnen aanleiding geven tot de intrekking van onze vergunning, of de toelating tot duiken door de nieuwe eigenaar.

Beslissing Agentschap Natuur en Bos:

 • ANB maximaliseert het aantal parkeerplaatsen op grond ANB. Indien aanwezig, moeten vissers en wandelaars ook deze parking kunnen gebruiken.
 • De duikers zullen  hun auto’s enkel parkeren op de parking van ANB. Mocht dit niet volstaan, dan kan eventueel geparkeerd worden langs de oostelijke kant van de toegangsdreef. Als hier teveel activiteit is met bvb paardetrailers, zal de duiker moeten vertrekken.
 • Op de parking van ANB wordt steeds een gang vrijgehouden van minimum 3 meter voor passage van paarden en wandelaars richting het ruiter- & wandelpad.
 • BBQ alsook pre-, tussen- en afterparty’s zijn niet toegestaan.
 • De snelheid van de auto’s wordt te allen tijde beperkt tot 15km/u, met respect voor de aanwezige paarden, ruiters, honden,…
 • In het algemeen worden de regels van het goed nabuurschap gehanteerd, vooral voor gebruik van café en toilet.
 • ANB zal een verhoogde controle doen mbt deze afspraken.
 • Bij herhaaldelijke problemen kan de duikvergunning van een individu ingetrokken worden.

Wij hopen alvast dat eenieder van ons nog jarenlang verder kan genieten van het water “drie vijvers”.
Wijzigingen zullen uitgehangen worden op het aankondigingbord en via deze website.

Clubs of individuele duikers die interesse hebben om te duiken in de 3-vijvers dienen contact op te nemen via info@guyserville.be
Vergunningen voor individuele duikers worden verkocht voor een kalenderjaar.
Dagkaarten behoren niet tot de mogelijkheden.